خطاي فاحش
توسط : covert
 عشق ، خطاي فاحش فرد در تمايز يک آدم معمولي از بقيه ي آدم هاي معمولي است
جمعه 26/5/1386 - 19:17
پسندیدم 0
UserName