خطرناکترين کلمات
توسط : covert

بدترين و خطرناکترين کلمات اينست: «همه اين جورند».

                                                                                 تولستوی

جمعه 26/5/1386 - 19:5
پسندیدم 0
UserName