گوش دادن
توسط : covert
كسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درو مي كند.
جمعه 26/5/1386 - 19:1
پسندیدم 0
UserName