اعتماد
توسط : covert

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن.

                                 (شكسپير)

جمعه 26/5/1386 - 18:59
پسندیدم 0
UserName