خداوندا...
توسط : covert

الهی!

         در ملکوت تو کمتر از مویم....

                       این بیهوده تا کی گویم...؟

جمعه 26/5/1386 - 18:56
پسندیدم 0
UserName