الهی...
توسط : covert

الهی!

 

                 اگر تن مجرم است ، دل مطیع است...

 

                             اگر بنده گنهکار است کرم تو شفیع است...

جمعه 26/5/1386 - 18:54
پسندیدم 0
UserName