ایا میدانید که...
توسط : covert

.زرافه تار صوتی ندارد ونمی تواند از خود هیچ صدایی در بیاورد.

.موشهای صحرایی چنان سریع تکسیر می کنند که در عرض18ماه جمعیت انها به یک میلیون می رسد.

.روباه همه چیز را خاکستری می بیند.

.اسب ها در مقابل گاز اشک اور مصونند.

.زراف ایستاده وضع حمل میکند وفرزندش از فاصله 180سانتی متری به زمین می افتد.

.85درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد میکنند.

.قدرت بینایی جغد 82برابر انسان است.

.سریع ترین پرنده شاهین است و می تواند با سرعت200کیلومتر در ساعت پرواز کند.

.خرگوش و طوطی تنها موجوداتی هستند که می توانند بدون برگشتن ،اشیای پشت سرشان را ببینند.

.میزان انرژی که خورشید تولید می کند،برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان به مدت یک میلیون سال کافی است.

.زرافه می تواند با زبانش گوشش را تمیز کند.

.1300کره زمین در مشتری جای می گیرد.

.طول قد هر انسان برابر 8وجب دست خود است.

.سریع ترین عضله زبان است.

.بدن انسان 50000هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.

.در برج ایفل 2500000پیچ به کار رفته است.

.تنها موجودی که می تواند به پشت بخوابد انسان است.

.چشم انسان می تواند ده میلیون رنگ مختلف را ببیند.

.هشت پا می تواند با داشتن بدنی بزرگ از سوراخی با قطر 5سانتی متر عبور کند.

.طول رگهای بدن انسان560000کیلومتر است.

.هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد وهیچ گاه تارهای انها به هم شبیه نیست.

.اولین تمبر جهان در انگلیس به چاپ رسید.

.درخت بلوط قبل از 50سالگی میوه نمی دهد.

.زهره تنها سیاره ای است که جهت عقربه های ساعت بدور خود می چرخد.

جمعه 26/5/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName