دوستی‌های خیابانی و عواقب آن
توسط : م م

دوستی‌های خیابانیآمار تكان‌دهنده است! چهل درصد تعرض به بانوان در قالب دوستي‌هاي خياباني و اغلب به بهانه شناخت قبل از ازدواج صورت مي‌گيرد. با اين‌كه تنوع و تعدد آسيب‌هاي اجتماعي و بروز آسيب‌ها در جوامع در حال توسعه اجتناب‌ناپذير است اما كارشناسان علوم اجتماعي معتقدند كه اين‌گونه آسيب‌ها قبل از آن‌كه‌ مستلزم اقدامات پليسي براي مقابله باشند، پيشگيري به عنوان يك اقدام اجتماعي تأثير بسزايي براي مقابله با اين آسيب دارد.
    با اين‌كه اين جرم در حال حاضر به عنوان يك جرم جنايي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد اما قربانيان براي فاش نشدن ماجرا حاضر نيستند پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل دهند كه از اين رو، هم دسترسي به آمار دقيق با دشواري مواجه مي‌شود و هم مجرمان به چنين جرائمي ادامه مي‌دهند.
    متاأسفانه قربانيان اغلب بانوان  هستند كه پس از برقراري روابط پنهاني به دور از چشم خانواده در جاده‌هاي خارج از شهر يا اماكن متروك مورد تعرض قرار مي‌گيرند. پرونده‌هاي بررسي شده در پليس آگاهي نشان مي‌دهد كه مقدمات جرم عليه قرباني را رفتارهاي وي فراهم كرده است؛ يعني يك دوشيزه از ماه‌ها قبل با مجرم بر مبناي دوستي‌هاي خياباني يا آشنايي قبل از ازدواج، به دور از چشم خانواده ارتباط داشته است.
    اين در حالي است كه رفتار ناهنجار بانوان و دوشيزگان به گونه‌اي بوده كه طمع مجرمان را براي به دام انداختن آنها فراهم ساخته است. خانم‌ها در اين زمينه بايد توجه داشته باشند كه نوع پوشش و رفتار آنها در جامعه براي تأمين امنيت آنها بسيار تعيين‌كننده است. همچنين اولياي جوانان و نوجوانان بايد به اين مهم توجه جدي داشته باشند.
    اما بخش تاريك و تأسف‌بار ماجرا از نظر پليس آگاهي، در مورد پرونده‌هاي روابط خياباني اين است كه معمولا مجرمان ردپايي از خود به جا نمي‌گذارند و تمام مشخصاتي كه از سوي مجرمان براي جلب‌نظر بانوان و دوشيزگان در روابط پنهاني ابراز مي‌شود، جعلي و ساختگي است. هنگامي كه قربانيان  به پليس آگاهي مراجعه مي‌كنند، مشخصات هويتي، صوري بوده و آدرس مشخصي كه براساس آن بتوان مجرم يا مجرمان را دستگير كرد وجود ندارد.
    در اين‌جا دو نكته مهم ملاحظه مي‌شود. اول اين‌كه چون مجرمان تقريبا مي‌دانند كه افراد از ترس آبرو كمتر به پليس مراجعه مي‌كنند، به اعمال مجرمانه خود ادامه مي‌دهند اما حادثه‌ديدگان بايد بدانند كه هرگونه اطلاعاتي را كه در اين زمينه به پليس ارائه مي‌كنند، كاملا محرمانه باقي خواهد ماند و نكته قابل توجه اين است كه در تمامي مراكز پليس آگاهي، كاركنان و كارآگاهان خواهر مستقر هستند و افراد بزه‌ديده مي‌توانند با مراجعه، مشكلات و اطلاعات خود را ارائه نمايند حتي در صورتي كه مايل نباشند، در اين خصوص پرونده‌اي تشكيل شود. دوم، بانوان و به ويژه دوشيزگان به راحتي نبايد به بيگانگان و وعده و وعيدهاي پوچ اعتماد كنند هر چقدر هم كه تشريفات ازدواج دست و پاگير و زمانبر باشد اما مطمئن و بي‌دردسر است، حتي اگر به ازدواج ختم نشود.
    در پايان آنچه در اين آسيب مي‌تواند به طور جدي به عامل پيشگيرانه تبديل شود، محيط خانواده و نوع روابطي است كه بين اعضاي خانواده برقرار است. معمولا خانم‌هاي بزه ديده در زمينه جرائم مرتبط با روابط خياباني عمدتا از خانواده‌هايي هستند كه روابط عاطفي و محبت‌آميز اندكي بين آنها حاكم است. در اين‌گونه خانواده‌ها، عمدتا دختر خانم‌ها با انگيزه‌هاي مختلف رواني كه نشئت گرفته از خلأهاي عاطفي خانوادگي است، اقدام به برقراري روابط خياباني مي‌كنند و آن را از والدين يا بزرگ‌ترهاي خانواده پنهان مي‌كنند معمولا براي مجرمان تشخيص خلأهاي عاطفي در بين دختران جوان كار دشواري نيست.
    اگر مجرمان بدانند كه هرگونه رابطه‌اي از ابتدا توسط فرزندان به خانواده و اوليا منتقل مي‌شود، قطعا به سرعت آن را قطع مي‌كنند، و الا طبيعي است كه هر جوان سالمي كه قصد ازدواج و تشكيل خانواده دارد به فاصله اندكي با خانواده خانم مورد نظرش ارتباط برقرار كرده و از وضعيت فاميلي و محيط خانوادگي وي اطلاع پيدا كند.
    روابط پنهاني اين فرصت را براي مجرمان ايجاد مي‌كند كه مشخصات واقعي خود را ابراز نكنند و هنگامي كه خانمي دچار تعرض و سوءاستفاده شد، پيگيري‌هاي پليسي دشوار و گاهي طولاني باشد.
    از سوي ديگر سكوت افراد بزه ديده و به تبع آن خانواده‌ها كمك بزرگي به مجرمان مي‌كند، چون اين افراد باتوجه به اين سكوت به اعمال مجرمانه خود ادامه مي‌دهند و همچنان امنيت جامعه و افراد ديگر را دچار خدشه مي‌كنند.
    افراد بزه ديده و خانواده‌ها بايد فرصت ارتكاب مجدد جرم را از اين شيطان صفتان بگيرند؛ پرونده‌هاي بسياري در پليس آگاهي با اطلاعات ولو اندك منجر به دستگيري مجرمان و مجازات آنها شده است.
   
    منبع: مجله خانواده سبز - http://www.ksabz.net/article.asp?AID=17184

جمعه 26/5/1386 - 16:21
پسندیدم 0
UserName