شعر
توسط : گردباد

شب شور عالمینه
      شب عباس و حسینه
           دلای دیوونه ، امشب

                  همه بین الحرمینه 
امشب آسمون چی داره؟
              که به پای تو بباره
                  حنای ماه و ستاره
                     پیش تو رنگی نداره  
همه ارض و سماء  
        همه اهل آسمان 
                شده ذکر لبشون
                      یا سفینة النجاة   یا سفینة النجاة ....

جمعه 26/5/1386 - 16:0
پسندیدم 0
UserName