پیروی از حق
توسط : covert

لا یکمل العقل إلا باتباع الحق .  
عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق .

                              امام حسین(ع)

جمعه 26/5/1386 - 10:1
پسندیدم 0
UserName