آداب غذا خوردن در مهماني هاي رسمي و رستوران
توسط : damst2005

آداب غذا خوردن در مهماني هاي رسمي و رستوران

- ظاهر شما و عملکردتان به يک اندازه اهميت دارند. صاف بنشينيد و آرنج هايتان را روي ميز نگذاريد. قاشق و چنگال يا دستمال سفره را خيلي تکان ندهيد.

- نه عجله کنيد و نه بيش از حد آهسته غذا بخوريد. سعي کنيد با ديگران هماهنگ باشيد.

- با دهان باز غذا را نجويد و با دهان پُر صحبت نکنيد.

- اگر وسيله غذاخوري را اشتباهاً برداشتيد، دستپاچه نشويد؛ از همان وسيله استفاده کنيد و در هنگام نياز، از پيشخدمت بخواهيد وسيله لازم را برايتان بياورد.

- هر وسيله غذاخوري مانند قاشق، چنگال يا کارد را که برمي داريد، پس از استفاده دوباره روي ميز نگذاريد يا آن را به بشقاب تکيه ندهيد، بلکه کاملاً درون ظرف غذا قرار دهيد.

- کاردها و قاشق ها در سمت راست، و چنگال ها و دستمال ها در سمت چپ بشقاب قرار دارند. نوشيدني ها در سمت راست و خوردني ها (مانند ظرف نان) در سمت چپ گذاشته مي شوند.

- هنگام استفاده از کارد و چنگال و ... از کناري ترين وسيله شروع کنيد تا به نزديک ترين وسيله (به ظرف) برسيد.

- اگر کسي نان تعارفتان کرد آن را در گوشه بشقاب خود بگذاريد.

- مراقب باشيد در سلف سرويس بشقاب خود را بيش از حد پر نکنيد.

- هيچ وقت به اشتباهات ديگران سر ميز شام توجه نکنيد و براي اشتباهات خودتان هم مدام عذرخواهي نکنيد.

- يک بار و فقط در يک ظرف براي خودتان غذا برداريد. به غذاي خود تنوع بدهيد و کمي هم ظرافت به کار ببريد. دقت کنيد غذاهايي که در بشقاب گذاشته ايد از يک رنگ نباشند.

- بهتر است محل نشستن هر کس از قبل مشخص شود و مهمان ها خود تصميم نگيرند کجا بنشينند. در مهماني هاي بيش از هشت نفر از کارت ويژه مهمان استفاده کنيد.

- ميزبان هر قدر هم گرفتار باشد بايد در بدو ورود مهمانان به آنها خوش آمد بگويد و لحظاتي را با هر کدام گپ بزند.

- زمان قبل از شام را محدود کنيد و هنگام شام مُصر باشيد که مهمانان به موقع سر ميز شام حاضر شوند. ابتدا از نورهاي روشن استفاده کنيد و تدريجاً نور را کم کنيد.

- ميزبان بايد خود مراقب باشد که ليوان نوشيدني ميهمانان مجدداً پر شوند. چون مهمانان نه خود اين کار را مي کنند و نه درخواست نوشيدني بيشتر خواهند داشت.

- در مهماني سلف سرويس، دقت کنيد ميز به خوبي تزئين شده باشد و مهمانان بتوانند به راحتي غذاي خود را بردارند و بدون مشکل از آنجا خارج شوند.

- معمولاً 15 تا 20 درصد کل صورتحساب براي انعام پيشخدمت ها در نظر گرفته مي شود. البته 20 درصد بيشتر معمول است.

- اگر مشکل يا شکايتي داريد با سر ميهماندار در ميان بگذاريد.

- هنگام خواندن فهرست غذاها، زياد معطل نکنيد و از پيشخدمت سؤالات متعدد نپرسيد (به خصوص اگر رستوران شلوغ است).

- اگر در رستوران چيني نمي توانيد با چوب غذا بخوريد، مي توانيد تقاضاي قاشق و چنگال کنيد.

تا بعد.........

پنج شنبه 25/5/1386 - 18:40
پسندیدم 0
UserName