به اسم عشق وعاشقی...
توسط : senator1990

به اسم عشق و عاشقی با قلبمون بازی می شه

هر کی با قانون خودش، برای ما قاضی می شه.

در غریبی ناله کردم ،هیچ کس یادم نکرد

در قفس جان دادم ،صیاد آزادم نکرد.

آرزوی مرگ کردم ،مرگ هم یادم نکرد.

نظر...

پنج شنبه 25/5/1386 - 16:7
پسندیدم 0
UserName