کاش می شد
توسط : hassankamali

کاش قلبم درد تنهايي نداشت سينه ام هرگز پريشاني نداشت کاش برگهاي آخر تقويم عشق حرفي از يک روز باراني نداشت کاش مي شد راه سخت عشق را بي خطر پيمود و قرباني نداشت

پنج شنبه 25/5/1386 - 15:15
پسندیدم 0
UserName