شدم آن عاشق دیوانه که بودم
توسط : hassankamali

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبر یز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم

پنج شنبه 25/5/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName