دوست واقعی
توسط : hassankamali
 

A friend is someone who walks in when the rest of the world walks out

یک دوست کسی است که با تو بماند حتی زمانی که تمام دنیا تو را ترک کند

پنج شنبه 25/5/1386 - 14:34
پسندیدم 0
UserName