شیطان
توسط : bluelady

شیطان

اندازه یک حبّه قند است

 گاهی می افتد توی فنجانِ دلِ ما

حل می شود آرام آرام

 بی آنکه اصلا ً ما بفهمیم

و روحمان سر می کشد آن را

 آن چای شیرین را

 شیطان زهرآگین ِدیرین را

آن وقت او خون می شود در خانه تن

می چرخد و می گردد و می ماند آنجا

 او می شود من...

پنج شنبه 25/5/1386 - 14:34
پسندیدم 0
UserName