دوستی به همین آسانی است
توسط : hodhodesaba

  دوستی به همین آسانی است ...

که گلی با گوشه چشم ، بلبلی با گوشی ، رنگ زیبای خزان با روحی،

نیش زنبور عسل با نوشی ، کار همواره باران با دشت ، برف با

قله کوه ، رود با ریشه بید ، باد با شاخه و برگ ، ابر عابر با ماه ،

چشمه ای با آهو ،برکه ای با مهتاب و نسیمی با زلف ،

دو کبوتر با هم و شب و روز و طبیعت با ما .

 دوستی به همین آسانی است ...

شاعری با کلماتی شیرین ، دست آرام و نوازش بر روی سری ،

 پرسشی از اشکی و چراغ شب یلدای کسی با شمعی

 و دل آرام و تسلا و مسیحای کسی یا جمعی.

 دوستی به همین آسانی است ...

که دلی را بخری بفروشی به مهری ، شادمانی را حراج کنی ،

 رنج ها را تخفیف دهی، مهربانی را ارزانی عالم بکنی ،

 و بپیچی همه را لای حریر احساس ، گره عشق به آنها

 بزنی ، مشتری هایت را با خود ببری تا لبخند .

 دوستی به همین آسانی است ...

هر که با پیش سلامی در اول صبح ، هر که با پوزش و

 پیغامی با رهگذری ، هرکه با خواندن شعری کوتاه

 با لحن خوشی ، نمک خنده بر چهره در لحظه کار،

 عرضه سالم کالا به همه، لقمه نان گوارایی

 از راه حلال و خداحافظی در آخر روز

 و نگهداری یک خاطره خوش تا فردا

 و رکوعی و سجودی با نیت شکر.

       دوستی به همین آسانی است ...                                                                                   

پنج شنبه 25/5/1386 - 1:38
پسندیدم 0
UserName