افسوس
توسط : حسرت

سال ها با نگاهت صحبت کردم ولی افسوس افسوس که نمی دانستم چشم هایت ناشنوایند....!!!

چهارشنبه 24/5/1386 - 23:57
پسندیدم 0
UserName