روشی جدید برای خنک کردن رایانه ها
توسط : م م
متخصصان آمریکایی روش تازه ای برای خنک کردن رایانه ها ابداع کرده اند که می تواند تحول چشمگیری در قدرت رایانه ها پدید بیاورد. 

تراشه رایانه ای

 

 

این روش در دانشگاه پردو در ایالت ایندیانای آمریکای ابداع شده و نتایج آن قرار است در شماره آتی مجله فیزیک کاربردی چاپ شود.

در این روش، به جای آنکه قطعات رایانه با جریان هوای حاصل از پنکه خنک شود، جریان هوای حاوی ذرات باردار که به "باد یونی" شهرت دارد، باعث خنک شدن قطعات رایانه می شود.

مشکلی که روش کنونی به وجود می آورد این است که جریان هوای حاصل از حرکت دورانی پنکه، مولکولهایی را که نزدیک به تراشه های رایانه اند به آنها می چسباند و این مولکولها مانع از خنک شدن تراشه می شوند.

در روش جدید، قطعه ای روی یک تراشه نصب می شود که با وصل کردن جریان برق به آن و ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی، ذرات باردار در آن ایجاد می گردد و این ذرات از یک سو به سوی دیگر قطعه به صورت مرتب حرکت می کنند.

این ذرات باردار مانع از آن می شوند که مولکولهای نزدیک به تراشه که بر اثر جریان هوای پنکه به حرکت در آمده اند به جای آنکه به تراشه ها بچسبند جذب دو قطب قطعه ای می شوند که روی تنها یک تراشه نصب شده است، تراشه ای که کاربردی در رایانه ندارد و اصطلاحاً تراشه ایذائی خوانده می شود.

ابداع کنندگان این روش می کنند که بدین ترتیب قدرت خنک کنندگی رایانه ها دو و نیم برابر روش قبلی شده و چنین چیزی در شرایطی که رایانه ها روز به روز حاوی قطعات متراکمتری می شوند اهمیت زیادی پیدا می کند.

تیموتی فیشر و سروش گارمیلا که ابداع کنندگان این روشند در حال حاضر مشغول یافتن راههایی برای کوچکتر کردن اندازه قطعه ای اند که باد یونی را به وجود می آورد، قطعه کنونی چند میلی متر قطر داد اما تلاش ابداع کنندگان این است که آن را دست کم یکصد بار کوچکتر کنند.

در صورتی که کوچکتر کردن قطعه موفقیت آمیز باشد، ابداع کنندگان امیدوارند که رایانه هایی که دو سال بعد تولید می شوند از روش جدید برای خنک ساختن قطعات خود بهره بگیرند.

شرکت اینتل که از تولیدکنندگان تراشه های رایانه ای است در تحقیقاتی که برای ابداع روش جدید خنک سازی انجام شده با دانشگاه پردو مشارکت داشته است.  

  

بی بی سی فارسی

چهارشنبه 24/5/1386 - 21:25
پسندیدم 0
UserName