بخشش
توسط : covert

بخشش مایه ی برتری است.«حضرت علی (ع)»

چهارشنبه 24/5/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName