نبوغ...
توسط : covert

نبوغ، چیزی نیست مگر استعداد فراوان در پشتکار.

                          

چهارشنبه 24/5/1386 - 20:30
پسندیدم 0
UserName