بخشنده ترين افراد
توسط : covert
بخشنده ترين افراد آن شخصى است كه ـ نسبت به ظلم ديگرى با آن كه توان انتقام دارد گذشت نمايد.
                           
       امام حسین(ع)
چهارشنبه 24/5/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName