سخاوتمندترين مردم
توسط : covert
همانا سخاوتمندترين مردم آن كسى است كه كمك نمايد به كسى كه اميدى به وى نداشته است.                          امام حسین(ع)
چهارشنبه 24/5/1386 - 17:5
پسندیدم 0
UserName