چین
توسط : hermaneshgh
چيـن
   

حکومت :

جمهوري

پايتخت :

پكن

جمعيت :

000/000/213/1 نفر

زبان :

ماندارين – زبانهاي محلي
       
دين : كنفوسيوسي–بودايي–تائويي

واحد پول:

يوآن

مساحت:

779/560/9 کيلومتر مربع

رشد سالانه جمعيت :

3/1 %

 

 

جمهوري خلق چين از 30 استان و منطقه مستقل تشكيل شده و با جمعيت بيش از يك ميليارد نفر و منابع عظيم معدني و زمينهاي كشاورزي، از اواخر دهه 70 ، سعي در زدودن آثار منفي انقلاب كمونيستي و انقلاب فرهنگي نموده، و به سمت رونق اقتصادي گام برمي دارد. اكثر مردم چين در شرق كشور زندگي مي کنند. 30 درصد برنج جهان در چين توليد شده و همچنين گندم، ذرت، نيشكر، سويا و دانه هاي روغني كشت مي شود وپرورش خوك و گوسفند و ماهي نيز بسيار متداول است. ذخاير معدني چين، بسيار عظيم و غني مي باشد. به طوري كه در فلات «يو – نان» در قسمت جنوب شرقي، منابع بزرگي از قلع، مس و روي كشف شده است. ذخاير سنگ آهن در منچوري و نفت در درياي زرد، نيز از اهميت ويژه اي برخوردار هستند مراكز عمده صنعتي، درحوالي منابع طبيعي، احداث شده است. اقتصاد چين كه مبناي خود را بر اين توليدات و صنايع غذايي، بنا نهاده است، همچنان، حركت روبه رشد خود را ادامه مي دهد.
چهارشنبه 24/5/1386 - 16:32
پسندیدم 0
UserName