قران (نماز در ساير اديان الهي )


حديث : از امام رضا(ع)روايت شده است : اگر كسي بگويد : چرا مردم را موظف به عبادت كرده است ؟ گفته مي شود : براي اينكه ياد او را فراموش نكنند وادب اورا ترك ننمايند وبه امر ونهي او بي اعتنا نباشند.

59) يكي از دلايل وفلسفه عبادت ، شكرگزاري از ولي نعمت است : اعبدوا ربكم الذي خلقكم ، عبادت كنيد چون شما را آفريد.
60) اولين وبزرگترين نعمت ها ، نعمت آفرينش است واولين امرودستور به تمام انسانها بندگي وعبادت است:
اعبدوا ربكم الذي خلقكم
61) عبادت عامل تقوا است اگر عبادتي در ما تقوا ايجاد نكنند عبادت نيست : اعبدوا ..لعلكم تتقون
62) مبادا بت پرستي يا انحراف نيكان ،شما را از عبادت خداوند دور كند حتي آنان نيز مخلوق خداوند هستند:
63) هدف از خلقت جهان وانسان ، تكامل انسانهاست يعني هدف از آفرينش ، بهره گيري انسان ها است وهدف انسانها عبادت وهدف عبادت تقوي وهدف تقوي رستگاري است ((وما خلقت الجن والانس الاليعبدون -واعبدو ربكم ...لعلكم تتقون ـواتقو الله لعلكم تفلحون))
به عبادت خود مغرور نشويد به آن تكيه نكنيد شايد كه متقي باشيد:
لعلكم تتقون.
ه)نماز نشانه ايمان به معاد است :
خداوند در آيه 92 سوره انعام مي فرمايد : وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القري ومن حولها والذين يومنون بالاخره يومنون به وهم علي صلاتهم يحافظون
ترجه آيه شريفه :
واين مبارك كتابي است كه نازل كرديم تصديق كننده كتاب آسماني است كه پيش از آن آمده است ، وتا مردم مكه واطراف آن را بيم دهي ، وكساني كه به آخرت ايمان دارند به ان هم ايمان مي آورند وبر نماز هاي خود محافظت خواهند داشت.
65) قرآن در بردارنده همه بركات است ((مثل تدبير ، عبرت ، شفا ، رشد ، رمز دست يابي به عزت كه همه در قرآن هست )).((مبارك))
66) قرآن ، هماهنگ با كتب آسماني ديگر است واين نشانه وحدت هدف والهي بودن است : ((مصدق)) كتابهاي بشري كه آميخته به هوس ها ومحدوديت است ، با هم هماهنگ نيست .
67) مكه ((ام القري)) است وبايد تغذيه علمي وروحي وبرنامه ريزي واميد بخشي جهان اسلام از آنجا تامين شود همانگونه كه مادر وسيله اميد وحفاظت وتغذيه وتربيت ورشد فرزند است .
68) با آنكه انبياء مبشران هدايت ونجاتند ، ولي چون تلاش انسان بيشتر براي دفع ضرر است ونياز روحي به اندازه بيشتر دارد در قرآن كلمه نذير ، بيش از بشارت به كاررفته است .
انذار / 120باروبشارت /80 بار ((لتنذر )) شيوه تبليغ بايد گام به گام باشد اول فاميل ،بعد مردم منطقه ((ام القري ))سپس همه مردم
70) عقيده به آخرت ،زمينه عقيده به نبوت است : ((يومنون بالاخره يومنون به))
71) روشن ترين مظهر ايمان نماز است ((علي صلاتهم))
72) قرآن در عصر نزول ، حتي در مكه ، به عنوان ((كتاب ))شناخته شده بود ))وهذا كتب انزلناه ))
74) قرآن كتابي گران سنگ ونازل شده از جانب خداوند است : وهذاكتب انزلناه
75) قرآن كتابي گرانقدر ومبارك ((فزاينده ورشد دهنده وداراي خير فراوان است : وهذا كتب انزلناه مبارك
76)نزول قرآن گواه ديگري بر بطلان ادعاي عدم نزول وحي بربشر است : ما انزل الله علي بشر ... من انزل الكتب الذي جاء به موسي ...وهذا كتب ...
77) قرآن ، گواه صدق كتب آسماني گذشته است: مصدق الذي بين يديه
78)نزول قران وبعثت پيامبر (ص) به عنوان خبري غيبي ،در كتب آسماني گذشته مطرح بوده است:
وهذا كتب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه
79) انذار مردم مكه (ام القري) واطراف آن ، از اهداف نزول قرآن است :
وهذا كتب ... ولتنذر ام القري ومن حولها
80 )كاربرد ((ام القري )) از جانب خداوند گواهي بر قدمت عمران وآباداني وتشكيل جامعه وشهر نشيني در مكه است :
ولتنذر ام القري وحولها
81) نزول قرآن براي انذار همه مردم جهان بوده ومحدود به مكان خاصي نيست :
ولتنذر ام القري ومن حولها
82) شهر مكه ، مركز سرزمين حجاز در دوران ظهوراسلام بوده است :
ولتنذر ام القري ومن حولها
83) در تبليغ وانذار به نقاط مركزي ومحوري بايد الويت داد:
ولتنذر ام القري ومن حولها
58) دعوت انبياء عمومي است ، يعني دست از كفر ونفاق وفرقه گرايي برداشته همگي در راه خدا قرار گيرد .((يا ايها الناس ..)

چهارشنبه 24/5/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName