اردن
توسط : hermaneshgh
اردن
   

حکومت :

پادشاهي

پايتخت :

امان

جمعيت :

000/200/4 نفر

زبان :

عربي
       
دين : اسلام

واحد پول:

دينار

مساحت:

96500 کيلومتر مربع

رشد سالانه جمعيت :

7/3 %

 

 

از معدود كشورهای سلطنتی، در خاورمیانه بوده و دارای آب و هوای گرم وخشك است. اكثرقسمتهای خاك اردن، صحرایی است. اما بخش كوچكی از آن قابلیت كشت و زرع، دارد كه محصولات بعمل آمده درآن،20درصد صادرات اردن را تشكیل می دهند. همچنین 40درصد درآمد كشور از طریق صدور فسفات به خارج تأمین می شود.«امان» مركز صنعتی كشور بوده و در آن برم و پتاس را كه از منطقه ی بحرالمیت استخراج می شوند، باز آوری و آماده می كنند. از دیگر صنایع مهم این كشور، می توان از صنایع غذایی و نساجی، نام برد.
چهارشنبه 24/5/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName