هر وقت دلت واسم تنگ شد به ماه تو اسمون نگاه کن
توسط : hassankamali

هر وقت دلت واسم تنگ شد به ماه تو آسمون نگاه کن و بدون منم دارم همون جارو نگاه میکنم

چهارشنبه 24/5/1386 - 15:57
پسندیدم 0
UserName