دروغ
توسط : hassankamali

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به سر جای اولش برگردد، ولی در همین مدت یک راست هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند

چهارشنبه 24/5/1386 - 15:33
پسندیدم 0
UserName