چقدر عجبیه
توسط : hassankamali

چقدر عجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمیاره...تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه...تا فریاد نکشی کسی به طرفت بر نمی گرده...تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمیاد...و تا وقتی نمیری کسی تو رو نمی بخشه

چهارشنبه 24/5/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName