چگونه در اكسل توابع را به سرعت بنويسيم ؟
توسط : hermaneshgh

محاسبه اقساط وام شما
فرمولهاي Excel در دسته هاي مختلفي دسته بندي شده اند كه براي كارهاي رياضي، مالي ، آماري و كار با رشته هاي متني و كار با داده هاي زمان و .... به كار مي روند.
توابع رياضي مشتمل است بر انواع و اقسام توابع مثلثاتي، قدر مطلق، تقسيم باقيمانده ، توان، مجموع مربعات و ....
توابع متني شامل جستجو در يك متن، حذف و جايگزيني بخشي از يك متن و .... مي باشد. توابع آماري براي محاسبه واريانس، انحراف از معيار و كلي چيزهاي ديگر كه آرزويشان را داريم هم وجود دارد براي داشتن پيش زمينه ذهني سعي كنيد حتماً سري به ليست اين فرمولهاي بزنيد تا در مواقع لزوم از امكانات تعبيه شده در خود Excel استفاده كنيد. تابع نويسي از يك علامت = شروع مي شود به محض وارد كردن يك علامت مساوي در يك خانه خالي Excel مي فهمد مقدار اين خانه يك داده تنها نيست بلكه بايد آنرا حساب كند.
وقتي نياز به يك تابع را احساي مي كنيد به عنوان نخستين سؤال اين پرسش مطرح مي شود كه از كجا تابع مورد نظر خود را بياييم؟
ممكن است شما دقيقاً بدانيد مي خواهيد چه كاري انجام دهيد ولي اطلاعي نداشته باشيد كه آيا در اكسل توابع مورد نياز شما پيش بيني شده است يا خير؟ از كجا بدانيم تابعي كه مورد نياز ما است كجاست؟ شايد هم تابعي را چند ماه پيش به كار برده ايد ولي هم اكنون آنرا فراموش كرده ايد. فرض كنيد مي خواهيد ميزان بازپرداخت ماهانه براي يك وام 180 هزار دلاري را كه ظرف ده سال با بهره 6 درصد بايد بازپرداخت شود محاسبه كنيد. كافي است در خط فرمول قرار بگيريد و دكمه function insert را بفشاريد و در آنجا عبارت مورد نظر خود را در بخش جستجو وارد كنيد. يا حتي مي توانيد نوع تابع مورد نظر خود را از بخش category انتخاب نموده و در ليست مربوطه تك تك روي اسامي هر يك از توابع بايستيد و تعريف آنرا بخوانيد. مثلاً تابع PMT همان تابعي است كه ما بدنبال آن هستيم و در تعريف آن آورده شده است، محاسبه ميزان باز پرداخت ماهانه براي وام با اقساط ثابت و بهره ثابت با انتخاب اين تابع كادري باز مي شود كه آرگومانهاي تابع را از ما دريافت مي نمايد.
قبل از اين كار با كليك روي گزينه This Topic Help on مي توانيد نكات راهنما در مورد اين تابع را بخوانيد. در اين راهنما syntax يا به عبارتي فرم دقيق تابع و مشخصات آرگومانهاي ورودي آن آورده شده است و همچنين يك مثال كامل از يك نمونه كاربرد تابع ذكر شده است. كه مي توانيد اين مثال را كپي كرده و در فايل خود بچسبانيد و نحوه كار آن را ببينيد.
پنجره اي كه آرگومانهاي تابع را دريافت مي كند به تفكيك مقادير ورودي تابع ما را نشان داده است و منتظر مي ماند شما مقدار هر يك از وارد نماييد. در اينجا مي توانيد به هر يك از اين آرگومانها يك مقدار عددي يا آدرس يك خانه تخصيص دهيد. آرگومانهايي كه ارائه مقدار آنها ضروري است با رنگ مشكي تيره مشخص شده اند و حتماً بايد مقدارشان را مشخص كنيد. بقيه آرگومانها مقدارشان اختياري است و اگر معلوم نكنيد به صورت پيش فرض به آنها مقدار داده مي شود.
در كادر مقابل هر آرگومان كه قرار بگيريد در پايين ترين بخش صفحه تعريفي از ويژگيها و مشخصات اين آرگومان آورده مي شود.
تابع 5 PMT(Pate. Noper.Pv.type)‌آرگومان دريافت مي دارد كه سه تاي اول آن اجباري هستند و دو تاي آخري اختياري.
براي محاسبه اقساط ماهانه وام ده ساله 180 هزاردلاري با بهره 6 درصد در بخش Rate كه نشانگر بهره است مقدار 12/6% را بايد وارد كنيد. بهره 6 درصد ساليانه براي هر ماه معادل نيم درصد است.
توجه داشته باشيد كه نرخ سود را بايد ماهانه وارد نمود نه سالانه. آرگومان Noper مبين تعداد كل اقساط وام است كه در اينا معادل 12*10=120 خواهد بود. Pv هم نشانگر كل ميزان وام دريافتي بدون در نظر گرفتن بهره و معادل 180000 است. با فشردن دكمه ok نتيجه كار در كاربرگ شما پديدار مي شود ($.79 . 19) يعني شما هر ماه تقريباً هزار و هفتاد و نه دلار بايد بپردازيد. چون اين مقدار را بايد بپردازيد و به اصطلاح حسابداري پرداختني است در داخل پرانتز به عنوان يك عدد منفي – و با رنگ قرمز نشان داده مي شود.
مراحلي كه در بالا توضيح داديم براي وقتي است كه شما خود تابع و يا آرگومانهاي آنرا به درستي نمي شناسيد. ولي در دفعات بعدي كه نام تابع را به خاطر مي آوريد كافي است در داخل خود كاربرگ نام تابع را وارد نماييد. بديهي است بايد محتواي خانه اي كه قرار است از طريق يك تابع محاسبه شود با يك علامت مساوي شروع شود. اكسل با نشان دادن نوشته هايي با زمينه زرد رنگ به نام tips به شما راهنمايي هاي لازم را در خصوص ترتيب و مشخصات آرگومانها مي نمايد. آرگومان جاري كه در حال وارد نمودن آن هستيد پررنگ تر ديده مي شود. پارامترهايي كه مقدار دادن به آنها اختياري است در داخل كروشه نشان داده مي شوند.

چهارشنبه 24/5/1386 - 15:20
پسندیدم 0
UserName