بی برنامه گی
توسط : حسرت

ثبت مطلب فقط جای برای نوشتن شده نه جای برای خواندن مطلب .چون بعضی ها فقط برای دریافت جایزه مطلب های زیاد می نویسند بدون آنکه کسی آنها رابخواند وهمین امر باعث شده است که مطالب دیگران در پایین ترین صفحات قرار گیرد وکسی نتواند آنها را مطالعه کند از مسیولین تبیان می خواهم که محدودیت ثبت مطلب قرار دهند تا همگان بتواند تمام مطلب ها را بخوانند ونظر دهند

چهارشنبه 24/5/1386 - 14:34
پسندیدم 0
UserName