عشق
توسط : esi_sheytoonak

بهتر است غرورتان بخاطر کسی که دوستش دارید از دست بدهید تا این که بخاطر غرورتان از دست بدهیدش

 

 

 

 

 

چهارشنبه 24/5/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName