عشق
توسط : esi_sheytoonak

عشق ایستادن زیر باران و با هم خیس شدن نیست

عشق آن است که یکی برای دیگری چتری شود

و او هیچ وقت نداند که چرا خیس نشد.

 

اگر می دانستی چقدر دوستت دارم     هیچ گاه                            برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی       رنگین کمان من 

چهارشنبه 24/5/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName