متن
توسط : hermaneshgh

hope remains

Stars drop and die little by little it

is raining at night hope

remains and we wana save it

 

کم کمک ، ستاره ها فرو می ریزند و می میرند

شبانگاه باران می بارد

امید باقی می ماند و ما می خواهیم  آن را نگه داریم

چهارشنبه 24/5/1386 - 14:1
پسندیدم 0
UserName