می خوای بدونی دیگران چه حسی بهت دارند ؟
توسط : عافی

همیشه خودتو جای دیگران بگذار، اگر حس میكنی چیزی
ناراحتت میكنه، احتمالاً دیگران را آزار میده.

چهارشنبه 24/5/1386 - 13:49
پسندیدم 0
UserName