کاش . . .
توسط : عافی

  کاش می دیدم چیست آنچه از کلام تو تا عمق وجودم جاریست! صدای قلب تو را ،پشت آن حصار بلند همیشه می شنوم. من در آن لحظه که صدای موسیقی احساس تو را می شنوم برگ خشکیده ایمان را در پنجه باد رقص شیطانی خواهش را در آتش سبز! نور پنهانی بخشش را در چشمه ی مهر می بینم..... کاش می گفتی چیست آنچه از کلام تو ، تا عمق وجودم جاریست.

چهارشنبه 24/5/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName