برخی اعمال مستحب در ماه شعبان...
توسط : نگارینا
 

برخی اعمال مستحب در ماه شعبان:

1_ روزه،هر قدر که ممکن باشد.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: «شعبان ماه من است ، خدا رحمت کند کسی را که مرا به روزه داری در این ماه یاری کند».

 امیرمؤمنان نیز فرمود: «از زمانی که این سخن پیامبر را شنیدم ،همیشه این ماه را روزه داشته ام».

2_ استغفار فراوان؛ برای هر روز هفتاد مرتبه گفتن جمله «استغفرالله و اسئله التوبه » سفارش شده است.

3_ صدقه دادن ، هر چند به نصف دانه خرما باشد.

4_ صلوات فراوان بر محمد و آل او .

5_ خواندن مناجات شعبانیه که تمام امامان بر خواندن آن در این ماه اهتمام داشته اند.

6_ احیای شب نیمه شعبان و انجام دادن اعمالی همچون  زیارت امام زمان (عج) و زیارت امام حسین (ع) و دعا.

چهارشنبه 24/5/1386 - 13:23
پسندیدم 0
UserName