مقام حضرت علی (ع)در عالم کروبیان
توسط : hermaneshgh
 

جمعيت بسياري در محضر امام علي (ع) بودند ، امام علي (ع) رو به آنها كرد و فرمود :

سَلوني قَبلَ اَن تَفقِدوني ، سَلوني عَن عِلْمِ السًماء فَاِنّي اَعْْلَمها زقاقاً زقاقاً ومَلَكاً مَلَكاً.

« قبل از آنكه از ميان شما بروم ، از من (مسائل خود را ) بپرسيد ، سوال كنيد از من در مورد  خبرهاي آسمان ، چرا كه من به كوچه ها و راهها وبه فرد فرد فرشتگان (اهل آسمان) آگاهي دارم.»

مردي از حاضران گفت: « اي پسر ابوطالب ! آن گونه كه ادعا مي كني بگو بدانم در اين لحظه جبرئيل در كجاست؟»

امام (ع) اندكي سرش را پايين انداخت ودر اسرار فرورفت ، و سپس سر بلند نمود و فرمود : «همه آسمانها را گشتم ، جبرئيل را در آنجا نيافتم ، گمانم اي پرسنده ، جبرئيل خودت هستي!»

پرسنده گفت :

بَخً بَخً مَنْ مثْلكَ يابْنَ اَبيطالبٍ وَ رَبُكَ يُباهي بِكَ الملائكه.

«به به  به تو ، كيست مثل تو اي پسر ابوطالب كه پروردگارت به وجود توبه فرشتگان مباهات مي كند.»

چهارشنبه 24/5/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName