عجايب باور نكردني
توسط : hesam_k_2007

آيا مي دانسته ايد كه هر سال از 31/557/600ثانيه تشكيل شده است.آيا مي دانسته ايد كه بيشترين ضربان قلب را قناري ها با1000بار در دقيقه دارند و كمترين صربان قلب را فيل با 27بار در دقيقه دارد.آيا ميدانسته ايد سرعت صوت در فولاد 14بار سريعتر آن در هواست.آيا ميدانسته ايد كه 30برابر مردمي كه در حال حاضر بر روي زمين زندگي ميكنند در زير خاك مدفون شده اند.آيا ميدانسته ايد كه زمان بارداري فيل به دوسال مي رسد.آيا ميدانسته ايد كه لايه ي ازن به اندازه ي دو سكه بر روي هم كلفتي دارد.

 

چهارشنبه 24/5/1386 - 13:1
پسندیدم 0
UserName