شماره 111 بوق می خورد
توسط : م م

 
رئیس دفتر رسیدگی به شكایات مردمی نهاد ریاست جمهوری از راه اندازی خط تلفن سه رقمی ۱۱۱ برای بیان نظرات و شكایات مردمی به دولت خبر داد.
هاشم غرقی اظهار كرد: در حال طراحی نظامی هستیم كه مردم برای اعلام درخواست و شكایت به طی مسیرهای طولانی نیاز نداشته باشند، بلكه با مراجعه به نزدیك ترین مراجع درخواست خود را مطرح كنند. وی تصریح كرد: با اعلام شماره تلفن ۱۱۱ كه در دهه فجر در چند استان راه اندازی می شود مردم می توانند مشكلات، شكایات و پیشنهادهایشان را مطرح كنند.
غرقی همچنین گفت كه در طول سفرهای استانی بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نامه جمع آوری شده است كه در حال رسیدگی است. وی اظهار كرد: رسیدگی به نامه ها در استان هایی كه ریاست جمهوری سفرهای اولیه را داشته تمام شده كه در این میان استان كهگیلویه و بویراحمد بهترین استان شناخته شده است. 
   ایسنا
چهارشنبه 24/5/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName