عاشقی
توسط : paiesan
عاشقی را شرط اول ناله وفریاد نیست.
تاکسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست.
عاشقی مقدور هر عیاش نیست.
غم کشیدن صنعت نقاش نیست
چهارشنبه 24/5/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName