نشانه های ایمان
توسط : دیوژن م
 

نشانه ایمان آن است که راست بگویی، آنگاه که تو را زیان رساند، و دروغ نگویی که تو را سود رساند و آن که بیش از مقدار عمل سخن نگویی، و چون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی.

امام علی (ع)

چهارشنبه 24/5/1386 - 9:44
پسندیدم 0
UserName