کرمان
توسط : hermaneshgh
گنجعلي خان

 ورودي اين حمام در بازار جنوبي واقع شده است. اين حمام مجموعه اي زيبا از تلفيق هنر در معماري با فضايي مناسب مي باشد. حمام گنجعلي خان اثري بديع با کاشيکاري ها نقاشي ها گچ بري ها مقرنس کاريها و کادر بنديهاي , زيبا با بکار گرفتن سنگها و تزييات بسيار ظريف در مساحتي حدود گرمخانه تشکيل شده و در قسمت رختکن با ايجاد قرينه سازي در ايوانها و ايوانچه ها و ستونهاي سنگي بوجود آمده است.

 - مجموعه وکيل

مجموعه وکيل


وکيل يکي ديگر از ارزشمندترين يادگارهاي کهن است که سال ه . ق بنا شده و شامل بازار حمام مسجد و کاروانسرا مي باشد. مجموعه 1275

 آستانه ماهان

آستانه ماهان در 35 کيلومتري جنوب شرقي کرمان و در مسير راه کرمان - بم واقع شده است. موقعيت جغرافيايي اين شهرک زيبا که در دامنه ارتفاعات قرار گرفته و وجود چشمه ها و آبهاي نسبتا فراوان , موجب آباداني اين بخش شده است.
آستانه از هنر معماري شش قرن اخير با فضاي معماري مقبول و باغ سازي بسيار زيبا و طراوت انگيز است. مجموعه آستانه شامل سر در و گلدسته ها , چله خانه و صحن مي باشد.

- باغ تاريخي ماهان


باغ تاريخي ماهان , باغ شاهزاده در شش کيلومتر ماهان قرار دارد. اين باغ داراي قسمتهاي مختلف از جمله عمارت سر در , عمارت شاه نشين و حمام است. از قسمتهاي ارزشمند باغ ماهان شبکه آبرستاني و حوض هاي آب آن مي باشد.


- ارگ بم

ارگ بم در شمال شرقي شهر بم بر بالا و دامنه صخره اي عظيم قلعه اي ماندگار را پي افکنده اند که اهالي محل ارگش نامند. اين بنا سترگ شهر قديم بم است. سه طرف قلعه را باغ و خانه هاي مسکوني و زمين هاي کشاروزي فرا گرفته است.


صنايع دستي و سوغاتي ها

باغ تاريخي ماهان


صنايع دستي شامل قالي دستباف شال بافي , پته دوزي , سراميک محصولات مسي , چادرشب بافي , حصير بافي , نمد , گليم و ...
سوغاتي مشهور پسته رفسنجان قاووت , حنازيره کلمپه (نوعي شيريني ) مسقطي سيرجان , سوهان زرند , خرماي بم , بادام کوهي و گردوي بافت.

چهارشنبه 24/5/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName