معرفی دانشگاهها 6-امیر کبیر
توسط : hermaneshgh

دانشگاه صنعتی امير کبير ، يکی از با سابقه ترين مؤسسات آموزش عالی کشور در زمينه فنی و مهندسی است .
اين دانشگاه ، در طول سال ها فعاليت مستمر ، به خصوص بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ، خدمات گسترده ای در راستای اهداف آموزش عالی و تحقيقاتی کشور ارائه کرده است .
تاًسيس و شکل گيری اوليه دانشگاه در آبان ماه 1335 است. در آن زمان ، هسته اوليه دانشگاه ، به عنوان "پلی تکنيک تهران" به منظور توسعه فعاليت های دو موًسسه فنی وقت ، "انستيتو مهندسی راه وساختمان "و "هنرسرای عالی" شکل گرفت . در سال 1336 اولين دوره دانشجويان ازطريق آزمون داخلی پذيرفته شدند و از سال 1337 فعاليت آموزشی پلی تکنيک تهران ، به طور رسمی با پنج رشته مهندسی : "برق و الکترونيک" ، "مکانيک "،"نساجی"،"شيمی "و "راه و ساختمان " آغاز شد .
با رشد تدريجی پلی تکنيک تهران تا سال 1375، پنج بخش به شرح زير به دانشکده اضافه شد .
دانشکده فنی : اين دانشکده هسته اصلی پلی تکنيک تهران را ايجاد کرده و از 6 انستيتو يا گروه آموزشی تحت عنوان " مهندسی برق و الکترونيک " ، " مهندسی شيمی و پتروشيمی " ، " مهندسی نساجی و پليمر" ، " مهندسی مکانيک " ، " مهندسی معدن " و " مهندسی صنايع " تشکيل شد .
دانشکده تربيت دبير فنی و علوم : در سال 1355 با همکاری وزارت آموزش و پرورش تاًسيس شد .
دانشکده علوم پايه و کامپيوتر : اين دانشکده به منظور ارائه درس های پايه برای دانشجويان ديگر دانشکده ها ايجاد شد . دانشجويان اين دوره ها ، مدرک تحصيلی از دانشکده دريافت نمی کردند.
انستيتو تحصيِلات تکميلی و تحقيقات : به منظور اداره و سرپرستی مقطع کارشناسی ارشد و امور تحقيقاتی دانشگاه داير شد . در آن زمان 5 دوره کارشناسی ارشد و يک مؤسسه تحقيقاتی با عنوان " مرکز تحقيقات صنايع غذايی " زير نظر اين انستيتو اداره می شد .
سرپرستی مدرسه عالی راه و ساختمان نيز از سال 1356 به پلی تکنيک تهران واگذار شد و به اين ترتيب اين واحد به عنوان پنجمين بخش از پلی تکنيک تهران محسوب شد .
پلی تکنيک تهران در جريان انقلاب اسلامی ، يکی از پايگاه های فعال دانشگاهی بود و در به ثمر رسانيدن انقلاب اسلامی نقش فعالی بر عهده داشت .
پس از پيروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، پلی تکنيک تهران در سال 1358 تبديل به دانشگاه شد و به افتخار ، رادمرد تاريخ معاصر ايران ، " امير کبير " که به گسترش و توسعه پايه های علم نوين و صنعت در کشور اهتمام داشت ، به نام دانشگاه صنعتی امير کبير نامگذاری شد . اين دانشگاه به منظور توسعه و گسترش در زمينه های فنی و مهندسی و همسويی با هدف های علمی و فرهنگی انقلاب تجديد سازمان يافت و در اين راستا تحولات چشمگيری در آن صورت گرفت ، اهم اين تحولات به اين شرح  است :
دانشکده تربيت فنی و علوم ، به علت مطابقت هدف های آن با مراکز تربيت معلم از دانشگاه صنعتی امير کبير جدا و در مجموعه دانشگاهی تربيت معلم قرار گرفت .
مدرسه عالی ساختمان ، از دانشگاه صنعتی امير کبير جدا و به مجموعه ای تحت عنوان دانشگاه خواجه نصير طوسی اضافه شد .
ايجاد دانشکده ها و دوره های جديد به خصوص دوره های تحصيلات تکميلی ، که منجر به تأسيس 6 دانشکده جديد درطول سال های 1374_ 1367 شد .
هم اکنون دانشگاه صنعتی امير کبير دارای 14 دانشکده ، 15 آزمايشگاه ، 23 کارگاه و دو شعبه  در شهرهای  بندرعباس و ماهشهر است . همچنين 7000 دانشجوی دوره کارشناسی در 33 رشته ، 1200 دانشجوی کارشناسی ارشد در 43 رشته و 200 دانشجوی دوره دکترا در 34 رشته اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند .
دانشگاه صنعتی امير کبير  در عرصه صنعت و علوم آمورش عالی موفقيت های چشمگيری را کسب کرده است که می توان به موارد زير اشاره کرد :
کسب حدود 20 جايزه درجشنواره های بين المللی و جوان خوارزمی
کسب رتبه اول ارتباط دانشگاه و صنعت در سه دوره
کسب رتبه اول در نمايشگاه های دستاوردهای تحقيقاتی در 4 دوره
دريافت لوح افتخار به عنوان فعال ترين دانشگاه فنی و مهندسی در زمينه پذيزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد .
برگزاری بيش از 20 کنفرانس ملی و بين المللی طی سالهای اخير

روًسای دانشگاه صنعتی امير کبير از ابتدا تا کنون

پس از مهندس نفيسی بنيانگذار پلی تکنيک تهران ، چند ماهی دکتر عابدی به جای وی رياست  پلی تکنيک را بر عهده داشتند و سپس در اواخر سال 41 دکتر مجتهدی رئيس اسبق دبيرستان البرز ، به رياست پلی تکنيک منصوب شدند .
دکتر مجتهدی خدمات بسيار زيادی برای پلی تکنيک انجام دادند و می توان گفت پلی تکنيک نيمی از شهرت و افتخار خود را مديون دکتر مجتهدی میباشد. لازم به يادآوزی است که خدمات مهندس نفيسی در تأسيس و بنيانگذاری پلی تکنيک تهران با دشواريهايی که داشت و همچنين زحمات دکتر محمد علی مجتهدی در بالا بردن سطح علمی اين دانشگاه در سالهای اوليه از اهميت ويژهای برخوردار است . از خدمات دکتر مجتهدی می توان علاوه بر بالا بردن سطح علمی دانشگاه به احداث آمفی تاتر مرکزی و سالن غذاخوری و تکميل دانشکده های مختلف اشاره کرد . ايشان که مدرک دکترای خود را در رياضيات ، از دانشگاه دانشگاه فرانسه داشتند پس از انتصاب وی به رياست پلی تکنيک ، خواستار تحولاتی در اعضاء هيأ ت علمی شدند .  علاوه بر ايجاد آمفی تئاتر ، رستوران ، زمين ورزش و تجهيزات آزمايشگاهی ، ايشان نظمی خاص  را در دانشگاه برقرار کردند . پس از پايان يافتن دوره سه ساله مجتهدی در سال 1344 وی اقدام به تأ سيس دانشگاه جديد نمودند که بعدها دانشگاه صنعتی شريف نام گرفت .
بعد از دکتر مجتهدی ، دکتر بينا حدود يک سال و نيم رياست پلی تکنيک را بر عهده داشتند و در اوايل سال 1346 ( یا اواخر سال 45 ) مهندس نفيسی که از آمريکا بازگشته بودند ، مجدداً به رياست پلی تکنيک منسوب شدند . يکی از اقداماتی که ايشان در رياست مجددشان برای  پلی تکنيک انجام دادند ، تهيه يک تا ريخ منسجم از پلی تکنيک بود ،  اين کار توسط چند کارشناس يونسکو که مهندس نفيسی ازآنها دعوت به همکاری کرده بودند انجام شد .

پس از مهندس نفيسی که دوره رياستشان حدود يکسال و نيم  به طول انجاميد ، اشخاص مختلفی به اين سمت منصوب شدند که نام آنها به ترتيب در ذيل آمده است :
دکتر يگانه حائری _ اولين دکترای متالوژی در کشور _ (1348_1346)
دکتر محمد جعفر جد بابايی _ دکترای مهندسی شيمی _ (1348 _1346)
دکتر کاظم نجم آبادی( 1354 _ 1351 )
دکتر حسين ماهبان _ دکترای مکانيک ( 1356 _ 1354 )
دکتر سيروس شفيعی _دکترای  معدن ( 1357 _1356 )
همچنين از اواسط تيرماه 57 ، دکتر ميری ( از دانشکده فنی دانشگاه تهران ) چند ماهی رياست دانشگاه را بر عهده داشتند .
از اول مهر 57 تا انقلاب اسلامی دکترمهدی از اساتيد دانشکده مهندسی برق رياست دانشگاه را بر عهده گرفتند .
بعد ازانقلاب اسلامی ، اولين رئيس دانشگاه  دکتر حسن فريد اعلم استاد دانشکده صنايع بود و پس از وی افراد ذيل به تربيت ، طی مدتی عهده دار رياست دانشگاه بودند :
دکتر سيد کمال الدين نيک روش دکترای برق ( 1360 _ 1358 )
دکتر حسن رحيم زاده _ دکترای مکانيک ( 1361 _ 1360 )
دکتر علی اکبر رمضانيانپور ( سرپرست دانشگاه ) دکترای عمران (61 )
دکتر رضا حسينی ابرده _ دکترای مکانيک ( 1362 _ 1361 )
دکتر محمد حسين سليمی نمين _ دکترای صنايع ( 1375 _ 1362 )
دکتر عليرضا رهايی _ استاد دانشکده عمران (1376_ 1375 )
دکتر عبدالحميد رياضی _استاد دانشکده رياضی ( 1380 _ 1376 )
دکتر سيد احمد فهيمی فر _ استاد دانشکده عمران( 1380-1384 )
دکتر عليرضا رهايی
_ استاد دانشکده عمران( 1384-تاکنون)
بديهست  علاوه بر روسای دانشگاه ، شکوفايی و درخشش دانشگاه صنعتی امير کبير در تمامی عرصه های علمی و صنعتی مرهون زحمات مسئولين ، اساتيد ، رؤسای دانشکده ها ، فارغ التحصيلان ، کارکنان و دانشجويان اين دانشگاه است که هر کدام به سهم خود در بالا بردن سطح علمی و افتخارات روز افزون پلی تکنيک از ابتدا تا کنون تلاش کرده اند

چهارشنبه 24/5/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName