دلخوشی
توسط : حسرت

با اینکه ندیدمت دلم هروز برایت تنگ می شود بدیش این است که می دانم توهستی کاش نبودی!مثل هزاران چیز دیگر که توی این دنیا نیست ولی آدم ها بازالکی دنبالشان می گردند نمی دانم شاید بشود اسمش را گذاشت دلخوشی "دلخوشی من هم این است که می دانم هستی

سه شنبه 23/5/1386 - 23:13
پسندیدم 0
UserName