مفهوم غيبت در آيات و احاديث
توسط : covert

شايد بتوان جامع ترين تعريف برای غيبت را اين چنين عنوان نمود:غيبت، يعنى چيزى را به كسى نسبت دهند، بگونه اى كه اگر به گوش او برسد خوشش ‍ نيايد، خـواه آن سـخـن ، مـربـوط بـه عـیـبـى در بـدن ، یـا در اخـلاق ، یـا در افـعال مربوط به دين يا دنياى او باشد، بلكه اگر مربوط به نقصى در لباس يا خانه يا مركب وى باشد، نيز غيبت شمرده مى شود.

از مقاصد بزرگ انبياء عليهم السلام تشكيل مدينه فاضله و جامعه ای نيكوست، و اين مهم زمانی به وجود می آيد كه الفت و محبت درميان مردم فزونی يابد.از اين رهگذر،غيبت به عنوان عامل زمينه ساز كينه و دشمنی ،در وهله نخست سبب از ميان رفتن وحدت اجتماع می شود وبغض ونفرت را جايگزين محبت و يكپارچگی می نمايد.

از رسـول خـدا(ص) روایـت شـده كـه فـرمـود: آیـا مـى دانـیـد غـیـبـت چـیـسـت ؟ فرمود:غيبت آن است كه برادرت را به آنچه براى او ناخوشايند است ، ياد كنى .

شخصى عرض كرد: اگر آنچه مى گويم در او باشد، چطور؟ آيا باز هم غيبت است ؟ فرمود:

اگر آنچه مى گویى در او باشد، غيبت كرده اى و اگر نباشد، بهتان زده اى !

پيامبر(ص)همچنين می فرمايند: يك درهم ربا از سى و شش زنا بدتر است و بزرگ‏ترين ربا

معامله با آبروى مسلمان است كه بی‌ترديد غيبت از مظاهر آن خواهد بود.

در حرام بودن غيبت فرقى ميان غيبت كردن زن و مرد، كوچك و بزرگ، آشنا و غريبه، معلّم و شاگرد، پدر و فرزند، مرده يا زنده نيست.

خداوند در قرآن كريم بار ها در باره زشتى عمل غيبت وآثارمنفی آن به بندگان خود مى‏فرمايد:

«و لا یَغتَب بعضكم بَعضاً اَیُحبّ اَحدكم اَن ياكل لَحمَ اَخيه مَيتاً فَكرِهتُموه»

اى مؤمنان! بعضى از شما بعض ديگر را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏ى خود را بخورد؟ به يقين همه‏ى شما از اين امر كراهت داريد.

در اين آيه،غيبت به خوردن گوشت برادر مرده تشبيه شده است،يعنى آبروى برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و ريختن اين آبرو به وسيله غيبت و افشاى اسرار پنهانى همانند خوردن گوشت بدن اوست . تعبير به مرده، به خاطر آن است كه غيبت در غياب افرادی صورت مى گيرد كه همچون مردگان قادر به دفاع از خويشتن نيستند و اين ناجوانمردانه ترين ستمى است كه انسان در باره برادر خود روامی دارد.در واقع كمتر گناهى است كه در اسلام به اندازه غيبت، زشت و قبيح شمرده شده باشد.

در زشتى و بزرگى گناه غيبت،رسول اكرم (ص) فرمود:

اثر غيبت در نابودى دين مسلمان، سريعتر از اثر بيمارى خوره در خوردن درون انسان است.

همچنين در روايات آمده است كه خداوند به حضرت موسى عليه السلام وحى كرد:

كسى كه بميرد در حالى كه از غيبت توبه كرده باشد، آخرين كسى است كه وارد بهشت خواهد شد و اگركسى در حالى بميرد كه اصرار بر غيبت داشته،اولين كسى است كه وارد دوزخ مى‏گردد.

منبع:http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=154651

سه شنبه 23/5/1386 - 21:1
پسندیدم 0
UserName
x