بی تو هیچ کسم
توسط : covert
الهی دانی که بی تو هیچ کسم چندان گیر دستم که در تو رسم.
سه شنبه 23/5/1386 - 20:48
پسندیدم 0
UserName