از فرمايشات حضرت علي
توسط :
از فرمايشات حضرت علي (ع) در نهج البلاغه : شما را چه شده است که به اندکي که از دنيا بدست مي آوريد ،شاد مي شويد و به بسياري که از آخرت از دست مي دهيد غصه دار نمي گرديد ؟
سه شنبه 23/5/1386 - 19:0
پسندیدم 0
UserName
x