فتح‌ا...زاده، ساکت؛ رابطه‌ خوبى‌ که‌ خراب‌ شد!
توسط : hermaneshgh
زمانى‌ که‌ محمدرضا ساکت‌ رئيس‌ هيأ‌ت‌ فوتبال‌ استان‌ اصفهان‌ بود، رابطه‌ بسيار خوبى‌ با على‌ فتح‌ا...زاده‌ مديرعامل‌ استقلال‌ داشت‌ اين‌ رابطه‌ حسنه‌ سالها تداوم‌ داشت‌ تا اينکه‌ روزهاى‌ گذشته‌ بر سر قضيه‌ شفيعى‌ بين‌ طرفين‌ اختلاف‌ ايجاد شد و حتى‌ ساکت‌ با نيش‌ و کنايه‌ جواب‌ مصاحبه‌ فتح‌ا...زاده‌ را داد. به‌هرحال‌ چقدر خوب‌ است‌ که‌ مديران‌ باشگاه‌هاى‌ ما در اين‌ قبيل‌ موارد کمى‌ تعامل‌ داشته‌ باشند و اختلافات‌ خود را به‌ شکلى‌ دوستانه‌ و از راه‌ قانونى‌ حل‌ و فصل‌ کنند.
 
 
سه شنبه 23/5/1386 - 18:22
پسندیدم 0
UserName
x