سمبل آشنای یین و ینگ واقعا چه معنایی دارد؟
توسط : م م

یین و ینگ قلب فلسفه چین و جوهر طبیعت هستند
 

 

در زیر آسمان، هر زیبایی تنها به این خاطر زیباست که زشتی وجود دارد ، هر چیزی که خیر معنا میدهد تنها به خاطر وجود شر است ، به این ترتیب داشتن و نداشتن با یکدیگر به وجود آمده اند.


سخت و آسان یکدیگر را کامل میکنند
بلند و کوتاه با یکدیگر مقایسه میشوند
اوج و فرود بر یکدیگر تکیه میکنند
پشت و رو یکدیگر را دنبال میکنند
تائو ته چینگ (Tao Te Ching)

در متن باستانی طب چین به نام سو ون (Su-wen)، یین و ینگ چنین تعریف شده اند " یین-ینگ (Yin yang) طریقت آسمان و زمین، اصل اولیه وقایع و امور بیشمار، پدر و مادر تغییر و تحول و ریشه هر آغاز و انجام هستند."

معنای یین و ینگ
سمبل یین و ینگ نماد شیوه نگرش چینیان باستان به نظام جهان است. دایره بیرونی نماینده " همه چیز" است، دو شکل سیاه و سفید نیز نماد تأثیر متقابل دو انرژی به نامهای یین (سیاه) و ینگ (سفید) هستند که دلیل اصلی تمام وقایع به شمار میروند. درست مانند زندگی و آنچه در آن به وقوع میپیوندد، آنها به طور کامل سیاه و سفید نیستند. ذره ای از هر کدام در درون دیگری وجود دارد و این نشانه قطعی نبودن امور است. در هر خوبی، ذره ای بدی، در هر مردی اندکی از صفات زنانه و در هر زن، صفات معدود مردانه ای وجود دارد. در شب، نور ستارگان و در روز سایه ابر، از تیرگی و روشنی کامل جلوگیری میکنند.

یین و ینگ قلب فلسفه چین و جوهر طبیعت هستند، جایی که وضعیت دائما در تغییر آن مدام از یک نقطه اوج به نقطه اوج بعدی تبدیل میشود تا موازنه یا تعادل جهان را حفظ کند.

برای اینکه از این دو انرژی تصویری به دست بیاوریم میتوانیم ینگ را روز و یین را شب تصور کنیم. همواره نیمی از سیاره ما روشن و نیمه دیگر خاموش است و هنگامی که شب و روز به حد نهایی خود میرسند، به یکدیگر تبدیل میشوند. در چرخه حیات نیز، ینگ نماد تولد و رشد به سوی بلوغ و کمال و یین نشانه مرحله نقصان و پیری پس از جوانی است.

چرخه های طبیعی
یین و ینگ را میتوان به وضوح در طبیعت مشاهده کرد. دوره ینگ در طی بهار و تابستان، تولد و رشد را به همراه دارد و یین، در پاییز و زمستان حیات را به استراحت وامیدارد تا مجددا از نو آغاز شود.

در سمبل بالا، مشاهده میکنیم که ینگ نیمه سفید و یین نیمه سیاه دایره است . هنگامی که هر یک به نقطه اوج خود میرسند، نیمه دیگر متولد میشود.به این معنا که هنگامی که چیزی به بالاترین حد خود میرسد، افول آغاز میشود. همه چیز در جهان به این ترتیب واقع میشود، همه چیز در وضعیتی تغییرپذیر است و تحول و تکامل از همینجا آغاز میشود.

یین و ینگ مانند یک شمع هستند. یین نماد جسم مومی یا روغنی شمع و شعله، نماد ینگ است. یین (موم) به تغذیه و حمایت از ینگ(شعله) میپردازد. شعله برای ادامه حیات خود نیازمند موم است. ینگ، یین را تحلیل میبرد و در این روند، به روشنی میسوزد. هنگامی که موم به پایان برسد، شعله هم خواهد مرد. این دو متکی به یکدیگر و مکمل وجود همدیگرند و هیچ یک بدون دیگری موجود نخواهد بود.

جسم، ذهن و احساسات همه تحت تاثیر یین و ینگ هستند. هنگامی که این دو نیروی مخالف در تعادل باشند، ما احساس سلامت و آرامش خواهیم کرد، اما اگر یکی بر دیگری چیره شود، بیماری و ناتوانی در راه خواهد بود.

هدف طب سنتی چین، به خصوص طب سوزنی نیز بر مبنای برقراری این تعادل میان یین و ینگ برای برطرف کردن بیماری یا حفظ سلامت فرد عمل میکند. طب سوزنی نوعی درمان ینگ است زیرا از بیرون به درون حرکت میکند. از طرف دیگر درمانهای دارویی در دسته درمانهای یین جای میگیرد زیرا دارو، از درون به سمت تمام اعضای بدن حرکت کرده و درد را از میان میبرد. بسیاری از اندامهای اصلی بدن نیز به عنوان جفتهای یین و ینگ شناخته میشوند و میتوانند تاثیرات سالم و ناسالمی بر روی یکدیگر بگذارند.

یین و ینگ بخشی از هشت اصل طب سنتی چین نیز هستند. شش مورد دیگر عبارتند از : سرما و گرما، درون و بیرون، کمبود و فزونی. بررسی این اصول به پزشکان سنتی کمک میکند که شناخت دقیقتری نسبت به وضعیت بیمار به دست آورده و درمان بهتری برای وی تجویز کنند. در جدول زیر تعدادی از صفات و خصوصیات این دو انرژی را مشاهده میکنید.
 

سه شنبه 23/5/1386 - 16:37
پسندیدم 0
UserName
x